+48 535 551 991biuro@kamw.pl

Pozew o rozwód z orzeczeniem o winie

Winą wyłączna w rozkładzie pożycia jest zwykle zdrada, alkoholizm lub inne uzależnienia powodujące rozpad związku, jak również znęcanie fizyczne i psychiczne.

Category:
Opis

Winą wyłączna w rozkładzie pożycia jest zwykle zdrada, alkoholizm lub inne uzależnienia powodujące rozpad związku, jak również znęcanie fizyczne i psychiczne. Winę w rozkładzie pożycia należy udowodnić. Po zamówieniu pozwu, zostanie wysłany email ze szczegółowymi informacjami o tym, jakie dane i dokumenty są niezbędne do należytego przygotowania powództwa pod kątem dowodowym. Ocenimy także posiadany przez Ciebie materiał pod kątem jego przydatności. Ustalimy konieczne kroki w toku postępowania. Przygotujemy taktykę procesową.

W przypadku pozwu o rozwód z winy wyłącznej potrzebujemy:

  • odpis zupełny aktu małżeństwa (nie starszy niż 6 miesięcy)
  • w przypadku posiadania małoletnich dzieci (odpisy skrócone aktów urodzenia dzieci nie starsze niż 6 miesięcy) oraz informację o tym, w jaki sposób po rozwodzie ma być wykonywana władza rodzicielska, u którego z małżonków po rozwodzie dzieci będą zamieszkiwały, w jakiej wysokości mają być opłacane na rzecz dzieci alimenty oraz w jaki sposób mają być uregulowane kontakty (jeśli kontakty mają być regulowane w wyroku rozwodowym)
  • opis przyczyn rozpadu małżeństwa, zarzutów stawianych drugiej stronie, informacji o zdarzeniach z umiejscowieniem ich w czasie oraz informacji o posiadanych dowodach.

Po zamówieniu pozwu, zostanie przesłany mail ze szczegółowymi informacjami, np. jakie dowody są potrzebne do ustalenia winy w przypadku Twojej sprawy, zaś w przypadku posiadania dzieci: jak określić kontakty, aby nadawały się one do wykonania oraz jak obliczyć alimenty aby były one odpowiednie do sytuacji dzieci jak również możliwości zarobkowych zobowiązanego.