+48 535 551 991biuro@kamw.pl

Pozew o podwyższenie alimentów

Po zamówieniu pozwu, otrzymasz od nas bardzo szczegółowe pytania o potrzeby uprawnionego do alimentów, które będą zmierzały do ustalenia jakie ponosisz faktyczne koszty utrzymania siebie/ dziecka.

Category:
Opis

Uprawnienie do występowania o podwyższenie alimentów nabywa się za każdym razem, gdy zmieniają się okoliczności wskutek czego zwiększają się potrzeby uprawnionego do alimentów. Do przygotowania pozwu potrzebujemy odpis skrócony aktu urodzenia uprawnionego (nie starszy niż 6 miesięcy), kopię wyroku, jakim alimenty były zasądzone i w miarę możliwości akta sprawy (kopia/ zdjęcia), aby ocenić jaki stan faktyczny sąd oceniał uprzednio i co brał pod uwagę przy ustaleniu wysokości alimentów.

Po zamówieniu pozwu, otrzymasz od nas bardzo szczegółowe pytania o potrzeby uprawnionego do alimentów, które będą zmierzały do ustalenia jakie ponosisz faktyczne koszty utrzymania siebie/ dziecka. Często zasądzenie niskich alimentów przez sąd wynika z niedoszacowania ich przez osobę wnoszącą o ich zasądzenie, a co za tym idzie zbyt niskie określenie żądania pozwu.

Jeśli wykażesz w pozwie faktyczne koszty, sąd nie może z nimi dyskutować. Zobowiązany z kolei, nawet jeśli formalnie pracuje na najniższej krajowej, ale jest osobą zdrową i posiada możliwości zarobkowe (fach/ umiejętności) – zobowiązany jest do ich pokrywania. Formułujemy także pisma zmierzające do poniesienia konsekwencji przez Zobowiązanego za to, że nie poczuwa się do płacenia alimentów (zatrzymanie prawa jazdy, egzekucja komornicza).