+48 535 551 991biuro@kamw.pl

Porozumienie małżonków na wypadek orzeczenia rozwodu w kwestii małoletnich dzieci stron

Jeśli strony podpiszą takie porozumienie i załączą je do należycie przygotowanego powództwa o rozwód czy separację, zapewne wpłynie to znacznie szybsze wyznaczenie terminu rozprawy.

Category:
Opis

Przygotowujemy umowy małżeńskie na wypadek orzeczenia rozwodu lub separacji. Przedmiotem takiej umowy może być określenie: w jaki sposób po rozwodzie czy separacji ma być wykonywana władza rodzicielska, u którego z małżonków po rozwodzie/ separacji dzieci będą zamieszkiwały, w jakiej wysokości mają być opłacane na rzecz dzieci alimenty oraz w jaki sposób mają być uregulowane kontakty.

Jeśli strony podpiszą takie porozumienie i załączą je do należycie przygotowanego powództwa o rozwód czy separację, zapewne wpłynie to znacznie szybsze wyznaczenie terminu rozprawy. W przypadku takiej regulacji sąd bowiem nie prowadzi obszernego postępowania dowodowego co kwestii dotyczących dzieci, dzięki czemu załatwienie sprawy jest możliwe na pierwszym terminie rozprawy.

Dodatkowo, porozumieniem małżeńskim można objąć kwestie związane z podziałem majątku. Po zamówieniu porozumienia, zostanie wysłany przez Nas e-mail ze szczegółowym zakresem danych niezbędnych do należytego przygotowania porozumienia.